Bergkvist Molander byter namn till Koncentria

Vi tror på ideella och ekonomiska föreningars kapacitet och förmåga att bli ännu bättre för sina medlemmar. Under de senaste åren har vi fått hjälpa fler kunder än någonsin att ta nästa steg genom en styrelseutbildning, valberedningsutbildning eller skräddarsydda utbildningspaket.

Vi är numera fyra som driver Koncentria; Anna, Lotta, Martin och Pernilla. Ett fokus under det senaste året har varit att växa som bolag, vilket har resulterat i att vi anställt Josefine som konsult hos oss. Hon håller våra öppna utbildningar på ABF Stockholm och håller styrelse- och valberedningsutbildningar för ideella organisationer. Vi har också satsat på ett nytt segment, bostadsrättsföreningar.

Bostadsrättsföreningar är en udda föreningsform, det är ju egentligen bara människor som valt att bo på samma adress. Hur ska man i en sådan förening få medlemmarna mer delaktiga? Där vill vi vara ett stöd!, säger Martin, ansvarig för Styrelsehjälpen.se.

Under det senaste året har Koncentria ingått i ett styrelseutvecklingsprogram via Coompanion i Stockholm, med stöd från Tillväxtverket.

Det har varit otrolig lärorikt för oss som försöker lära andra styrelser hur de ska arbeta att fokusera på arbetet i vår egen bolagsstyrelse, säger Anna Bergkvist, VD på Koncentria.

Namnet Koncentria är sprunget ur de engelska orden ”consent” och ”content”. Namnet summerar vår marknad och ambition: fokus på samförstånd och enighet, som med fördel ska råda inom organisationer, och ett värdefullt innehåll som erbjuder möjlighet till utveckling.

Koncentria AB driver www.styrelsehjalpen.se & www.styrelsepost.se.