Våra böcker

Ordning och bereda

Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt har skrivit boken Ordning och bereda som är en handbok för valberedningar som vill arbeta kompetensbaserat.

Läs mer och beställ boken →


Digitala årsmöten

Pandemin har tvingat alla att ställa om, inklusive dem som står i startgroparna för att planera och genomföra sina årsmöten, stämmor och kongresser. Den här boken ger dig tips och råd på vägen.

Läs mer och beställ boken →

Starka tillsammans

Tre av våra konsulter var medförfattare till en antologi som släpptes av Trinambai för att fira deras tioårsjubileum. I den bjuds läsaren in till olika framtidsvisioner om civilsamhället.

Läs mer och beställ boken →
Kontakta oss om du…
…behöver hjälp med valberedningsarbete eller föreningens utveckling.
…vill öka engagemanget i styrelsen och föreningens medlemmar.
…behöver hjälp att tänka nytt kring ert årsmöte.
Hör av dig!