Vi är medskapare till en hållbar verksamhet

Namnet Koncentria är sprunget ur de engelska orden ”consent” och ”content”. Det summerar i stort vår ambition; ett fokus på samförstånd och enighet, som med fördel ska råda inom organisationer, och ett värdefullt innehåll som erbjuder möjlighet till utveckling. 

Kontakta oss om du…
…behöver hjälp med valberedningsarbete eller föreningens utveckling.
…vill öka engagemanget i styrelsen och föreningens medlemmar.
…behöver hjälp att tänka nytt kring ert årsmöte.
Kontakt