Vi är medskapare till en hållbar verksamhet

Namnet Koncentria är sprunget ur de engelska orden ”consent” och ”content”. Det  summerar i stort vår ambition; ett fokus på samförstånd och enighet, som med fördel ska råda inom organisationer, och ett värdefullt innehåll som erbjuder möjlighet till utveckling.