Bergkvist Molander lanserar koncept riktat mot bostadsrättsföreningar

De senaste året har ett nytt koncept tagit form inom Bergkvist Molander. Ett koncept som bygger på att ta vara på och utveckla den enorma resurs som våra bostadsrättsföreningar är. Ett koncept med potential som få av dagens bostadsrättsinnehavare kanske helt förstår.

Inom varumärket Styrelsepost har vi sedan 2012 bidragit till att utveckla ideella organisationer genom kurser, utbildningar och konsultation. Nu breddas detta erbjudande och det riktas mot ekonomiska föreningar med utgångspunkt på bostadsrättföreningar. Konceptet kallar vi för “Styrelsehjälpen”.

Målet med Styrelsehjälpen är att bidra till föreningars styrelsers möjligheter till att leva upp till föreningens syfte, att bevaka medlemmarnas ekonomiska intresse.

Precis som i en ideell förening är det viktigt att i en bostadsrättsförening veta vilka lagar och regler som finns att förhålla sig till, men också hur man skapar en bra styrelse och kan jobba bra tillsammans i gruppen. ”Vi tror att man bäst skapar en god ekonomi i sin bostadsrättsförening genom att på olika sätt involvera och aktivera sina medlemmar. Vi vill ändra på synen att man bara ”råkar bo här”. I den ideala bostadsrättsföreningen så känner medlemmarna att de bidrar till föreningens verksamhet” säger Martin Svensson, konsult på Styrelsehjälpen.

Anna Bergkvist som tillsammans med Martin startat upp Styrelsehjälpen kompletterar; ”Som bostadsrättförening är det också viktigt att styrelsen vet vad medlemmarna vill och förankrar sina beslut, stora som små, i vad medlemmarna vill med sitt ägande i föreningen snarare än i styrelsens tro om vad medlemmarna vill.”

Styrelsehjälpen utser en kontaktperson för den förening som vill prova på konceptet och sedan sker ett kontinuerligt arbete under ett års tid för att fånga upp alla de utmaningar som föreningen stöter på under året. Allt ifrån att organisera sina möten effektivt till att utveckla valberedningsarbetet och bidra till en bra årsstämma. Styrelsehjälpen arbetar för att utveckla organisationen och de inblandade individerna så till den milda grad att Styrelsehjälpen inte längre behövs inom den organisationen.

“Det finns en grupp av individer som kämpar, och de gör det för mångas vinnings skull. Dessa individer är ofta engagerade i sin bostadsrättsförening.”
Martin Svensson, Initiativtagare till Styrelsehjälpen

 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Anna Bergkvist på Styrelsehjälpen via telefon 0702 848412 eller mejl anna@styrelsehjalpen.se