Styrelsehjälpen

Styrelsehjälpen är en del av Koncentria AB. Vi erbjuder utbildningar, coaching och kompetensutveckling för i huvudsak bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Externa ledamöter i er styrelse

Mötesordförande på stämmor

Utbildning av styrelser, valberedningar och lekmannarevisorer

Kontakta oss

Mötesordförande för era fysiska och digitala årsmöten

Utbildning av styrelser, valberedningar och lekmannarevisorer

Agera och konsultera som externa ledamöter i er styrelse

Kontakta oss om du…
…behöver hjälp med valberedningsarbete eller föreningens utveckling.
…vill öka engagemanget i styrelsen och föreningens medlemmar.
…behöver hjälp att tänka nytt kring ert årsmöte.
Hör av dig!