Styrelsepost

Styrelsepost är en del av Koncentria AB. Vi erbjuder utbildningar, coaching och kompetensutveckling för i huvudsak ideella organisationer. 

Konsulthjälp

Mötesordförande på årsmöten och föreningsstämmor

Utbildning av styrelser, valberedningar och revisorer

Kontakta oss

Mötesordförande för era fysiska och digitala årsmöten.

Utbildning av styrelser, valberedningar och revisorer.

Vi ger råd, stöd och konsulthjälp i ert löpande arbete.

Kontakta oss om du…
…behöver hjälp med valberedningsarbete eller föreningens utveckling.
…vill öka engagemanget i styrelsen och föreningens medlemmar.
…behöver hjälp att tänka nytt kring ert årsmöte.