Varmt välkomna Alexander och Samuel

Wow! Det har återigen blivit dags att välkomna två nya superstjärnor in i gemenskapen på Styrelsepost.se: Samuel Somo och Alexander Hallberg! Båda två är fantastiska tillskott som  är djupt rotade i den ideella sfären med erfarenhet från många olika typer av organisationer. Mer information om dem båda lite senare. 

Det är också minst sagt välbehövligt med förstärkning! Bara den senaste helgen var vi en del av planering och genomförande av 8 årsmöten och en utbildning. Faktum är att vi nu under våren behövt tacka nej till flertalet uppdrag då samtliga konsulter varit uppbokade. För jämförelse kan det sägas att vi under förra året var involverade i ett femtiotal årsmöten och hittills i år har vi redan hunnit med 49 stycken!

Det är fantastiskt kul att se utveckling och hur vi som bolag i dagsläget har möjlighet att hjälpa allt från den lokala föreningen till den stora kongressen. Att vi med den breda kompetens som finns hos alla konsulter har möjligheten att hålla utbildningar, agera rådgivande och vara behjälpliga i alla lägen en organisation kan tänkas befinna sig i. 

Jag vågar påstå att det nu inte längre finns någon typ av uppdrag som vi skulle behöva tacka nej till på grund av avsaknad av kompetens. Vårt stora hinder är att hinna med, eftersom att majoriteten av alla konsulter gör detta på fritiden utöver sina vanliga dagsjobb. Det är en enorm styrka att alla fortsättningsvis har djup förankring i verksamheter runt om kring men det innebär också att alla inte alltid kan tacka ja till ett uppdrag. Därför känns det enormt skönt att kunna välkomna både Alexander och Samuel till oss, så att vi färre gånger kommer behöva tacka nej när någon ber om hjälp. 

Samuel Somo

Samuel började sitt engagemang inom Nykterhetsrörelsen och är i skrivande stund generalsekreterare för Ungdomens Nykterhetsförbund. I sommar kommer han efter 4 år på den tjänsten att söka sig vidare till nya utmaningar och i det inkluderas att göra uppdrag för Styrelsepost! 

Samuel hjälper er gärna med:

  • Processledning och stöd i utvecklingsfrågor
  • Leda årsmöten, fysisk och digitalt
  • Personal- och HR-frågor
  • Ledningsstöd, mentorskap och coaching

Alexander Hallberg

Alexander startade sin ideella bana inom Spelhobbyn och gick vidare till att vara förbundsordförande för Sverok under åren 2016-2018. I dagsläget arbetar han som politisk sekreterare i Sundbyberg.

Alexander hjälper er gärna med:

  • Leda årsmöten, fysiskt och digitalt.
  • Styrelse- och valberedningsutbildningar, gärna med fokus på ledarskap och processledning.
  • Agera moderator på konferenser eller debatter
  • Processledning och rådgivning vid förändringsprocesser, exempelvis vision och strategi
  • Föreläsningar om engagemang, medlemsrekrytering och ledarskap

Återigen varmt välkomna både Samuel och Alexander. Jag ser fram emot att se er in action och att uträtta stordåd tillsammans. Läs mer om oss alla här.

Anna Bergkvist
VD