Bergkvist Molander bygger dreamteam

Bergkvist Molander avser att expandera verksamheten under kommande räkenskapsår och väljer därför att redan nu börja bygga på ett starkt dreamteam. Verksamheten kommer att drivas såväl inom ramen för Styrelsepost.se’s verksamhet samt under nya namn. Detta innebär att förutom Lotta Wiklund Hedin som sedan föregående år är styrelseledamot i Bergkvist Molander AB kommer två nya personer kommer att väljas in i styrelsen som då får fem ledamöter. Personerna kommer att väljas på bolagsstämman 2015 och är tills dess inadjunderade i styrelsen.

Lotta Wiklund Hedin

har under en längre tid varit delaktig i den verksamhet som bedrivs under namnet Styrelsepost.se och kommer fortsatt att vara ett bra bollplank i den fortsatta driften. Lottas bakgrund inom HR-frågor och civilsamhället gör att hon passar verksamheten perfekt och kan ta den till nya nivåer tillsammans med verksamhetsansvariga Anna Bergkvist.

Pernilla Jönsson

kommer med sin bakgrund inom juridiken att tillföra välbehövliga perspektiv när Bergkvist Molander avser att expandera in i nya områden. Pernilla har även en djup förståelse för civilsamhället och hur ideella organisationer leds och styrs och kommer därmed vara en välkommen resurs avseende verksamheten i Styrelsepost.se

Martin Svensson

är en affärsman av rang och kommer tillsammans med Anna Bergkvist att leda utvecklingen av ett av Bergkvist Molanders nya verksamhetsområden. Även Martin har en djup förståelse för ideella organisationer och kommer således vara en resurs även i företagets övriga verksamhet.

För mer information kontakta styrelseordförande Therèse Molander på therese@bergkvistmolander.se