Marcus Pallvid

Marcus har flera års erfarenhet som koncept- och affärsutvecklare för flertalet organisationer och verksamheter. Idag är han verksam som verksamhetsledare och centrumutvecklare i Trollhättan och är också aktivt i lokala inspirationsnätverk.

Genom att ha varit del av en rad utvecklingsresor i såväl egna initiativ och som konsult har han goda kunskaper i hur man kan ta till vara på resurser och utveckla kommunikativa koncept. Marcus stöttar gärna i processer, håller inspirerande föreläsningar om engagemang och konceptutveckling. Vid när tid finns över kan även uppdrag för grafisk konsultation och kan hjälpa till med att ta fram grafiska produktioner och profilmaterial.

Marcus hjälper er gärna med

Föreläsningar om projektledning och genomförande

Föreläsningar om engagemang, förenings- och projektutveckling

Konsultuppdrag för konceptutveckling, kommunikation och paketering

Grafisk framtagning av logotyper, kommunikations- och profilmaterial

Telefon

+46 (0)73 – 247 31 47

E-post

marcus@styrelsepost.se

Det är i mötet mellan människor som den verkliga förändringen sker.

Marcus Pallvid