Johan Groth

Johan har varit engagerad inom civilsamhället sedan mitten på 1970-talet då han var aktiv i Fältbiologerna och som ungdomsledare. Han har suttit i styrelsen för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Johan är certifierad styrelseledamot enligt Styrelseakademiens krav.

Johan hjälper er gärna med

Johan arbetar gärna med organisations- och verksamhetsutveckling. Det kan handla om att skapa tydliga strukturer för styrning och ledning eller om att säkra ekonomin på kort och lång sikt. Upphandling och rekrytering är också områden där Johan har bred erfarenhet. Han går gärna in som coach, mentor eller ”management for hire” på hel- eller deltid, under kortare eller längre tid.

Telefon

070 – 823 57 11

E-post

johan@styrelsepost.se