Styrelsehjälpen

Styrelsehjälpen är en del av Koncentria AB. Vi erbjuder utbildningar, coaching och kompetensutveckling för i huvudsak bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Mötesordförande stämmor.
Utbildning av styrelser, valberedningar och lekmannarevisorer
Externa ledamöter i er styrelse.

Mötesordförande för era fysiska och digitala årsmöten.

Utbildning av styrelser, valberedningar och lekmannarevisorer.

Agera och konsultera som externa ledamöter i er styrelse.