Linda Wallberg

Linda har flera års erfarenhet av ledarskap i ideella organisationer, som förtroendevald och tjänsteperson. Hon har en dubbel examen i mänskliga rättigheter/fred och konflikt samt ekonomi/HR. Hon har arbetat med fredsbyggande och ledarskap i flera år och har ett pågående styrelseengagemang i Ledarna.

Linda håller både styrelse- och valberednings- såväl som ledarskapsutbildningar, leder stora och mindre årsmöten, kongresser såväl digitalt som fysiskt.

Linda hjälper er gärna med

Leda årsmöten, fysiskt och digitalt

Styrelse- och valberedningsutbildningar

Ledarskapsutbildningar

HR-frågor

Telefon

070-553 26 94

E-post

linda@styrelsepost.se