Fredrik Kron

Fredrik är en samhällsvetare med inriktning mot statsvetenskap och mänskliga rättigheter som påbörjade sitt ideella engagemang i fredsrörelsen i början av 1980-talet. Fredrik har en lång ledar- och chefserfarenhet från civilsamhället. Han var en av initiativtagarna till ’Mänskliga rättighetsdagarna’ och har varit chef inom flera olika delbranscher av civilsamhället som: folkbildning, idrott, bistånd och mänskliga rättigheter.

Idag processleder Fredrik ett flertal olika chefsnätverk inom ideell sektor samt bistår ideella organisationer med ledar- och organisationsutveckling. Han är diplomerad individ- och teamcoach och brinner för ett lärande som bygger på såväl forskning som erfarenhetsutbyte.

Fredrik hjälper er gärna med

Ledningsstöd och chefsutveckling samt mentorskap och coaching

Process- och projektledning

Interim chef