Erika Darjung

Erika har flera års erfarenhet av ekonomihantering inom ideell verksamhet. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete, samt att leda och utforma större och mindre årsmöten.

Erika har sin bas inom studentkårsvärlden men har också varit engagerad och varit konsult inom andra områden i civilsamhället. Hon drivs av förändringsprocesser och hjälper gärna till att utveckla grupper såväl som dokument.

Erika hjälper er gärna med

Leda årsmöten både fysiskt och digitalt.

Styrelseutbildning samt grupputveckling.

Utbilda och utveckla ekonomihanteringen.