Beatrice Högå

Beatrice har flera års erfarenhet av ledarskap i ideella organisationer, som tjänsteperson och förtroendevald. Hon är utbildad inom statsvetenskap och projektledning. Idag är hon verksamhetschef för den idéburna organisationen Agera Värmland, ordförande för Konstfrämjandet Värmland och sitter i förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR.

Beatrice har erfarenhet från olika roller i olika organisationer och kan hålla styrelseutbildningar och leda årsmöten, både fysiskt och digitalt. Hon har dessutom erfarenhet som moderator och har lett allt från heldagskonferenser till debatter.

Beatrice hjälper er gärna med

  • Leda årsmöten, fysiskt och digitalt
  • Styrelseutbildningar
  • Vara moderator på konferenser eller debatter

Telefon

070 – 361 87 96