Anna Bergkvist

Anna har flera års erfarenhet av ledarskap i ideella organisationer, som tjänsteman och förtroendevald. Hon är utbildad personalvetare och har arbetat med HR i ideell sektor i flera år samtidigt som hon utvecklat Koncentria som bolag de sista tio åren. Idag är bolaget och Styrelsepost samt Styrelsehjälpen hennes fokus.

Anna håller både styrelse- och valberednings-utbildningar, leder stora och mindre årsmöten, kongresser såväl digitalt som fysiskt. 2017 skrev hon tillsammans med Josefine Qvarfordt boken ”Ordning och bereda – om kompetensbaserat valberedningsarbete”. Idag har Anna genom Koncentria ett flertal långa och korta uppdrag med fokus på föreningsarbete och HR i organisationer eller bolag med tydliga värdegrunder.

Anna hjälper er gärna med

Styrelse- och valberedningsutbildningar

HR-frågor

Leda årsmöten, fysiskt och digitalt

Telefon

0702 – 84 84 12

E-post

anna@styrelsepost.se

Med engagemang och vilja kommer man långt.

Anna Bergkvist