Alexander Hallberg

Alexander är utbildad projektledare och har bred erfarenhet inom civilsamhället, både som förtroendevald och tjänsteman. Han har varit engagerad i ideella föreningar i hela sitt liv, med fokus på spelhobbyrörelsen och partipolitiken. Efter att ha varit heltidsarvorderad förbundsordförande i Sverok – Spelhobbyförbundet arbetar han idag som politisk sekreterare åt Socialdemokraterna. Han besitter därmed värdefulla erfarenheter om digitalisering, förändringsprocesser och demokratiarbete i praktiken. Han är mån om att sätta dig och din organisation i fokus och ser fram emot ett givande utbyte.

Alexander leder gärna både fysiska och digitala årsmöten, håller styrelse-och ledarskapsutbildningar, agerar styrelsestöd vid organisations- och verksamhetsutveckling, föreläser om ledarskap och processförändring eller agerar moderator för konferenser och debatter.

Alexander hjälper er gärna med

Leda årsmöten, fysikt och digitalt.

Styrelse- och valberedningsutbildningar, gärna med fokus på ledarskap och processledning.

Agera moderator på konferenser eller debatter

Processledning och rådgivning vid förändringsprocesser, exempelvis vision och strategi

Föreläsningar om engagemang, medlemsrekrytering och ledarskap

Telefon

070 – 284 84 12

E-post

alexander@styrelsepost.se

Alexanders sociala kompetens och hans tålamod är hans starkaste egenskaper. Det är lätt att prata med honom och han gör sig alltid tillgänglig.