Mikaela Wikström

Mikaela har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling/förändringsarbete i ideella organisationer med fokus på rättighetsrörelsen och barn och ungdomsorganisationer, som tjänsteperson och förtroendevald. Hon är utbildad personalvetare och har i rollerna som chef, organisationsutvecklare, utbildningsansvarig och ordförande lett och utvecklat organisationer på såväl lokal som nationell nivå. Idag är Mikaela verksamhetschef för Bromma KFUM samt har uppdrag som insatsledare och krisstödjare i Röda Korset.

Mikaela håller styrelse-och ledarskapsutbildningar, gärna med fokus på föreningskunskap, förändringsarbete, stress och hållbart engagemang, krishantering och krisstöd samt HR-frågor. Med vana att komma in i organisationer i svåra situationer med behov av förändring kan Mikaela vara ett bra analytiskt och rådgivande stöd i förändringsprocesser och svåra situationer. I mån av tid leder hon även årsmöten, såväl digitala som fysiska.

Mikaela hjälper er gärna med

  • Ledarskaps-och styrelseutbildningar
  • Processledning och rådgivning i förändringsprocesser
  • Personal- och HR-frågor
  • Leda årsmöten, fysiskt och digitalt
Alltid påläst och noggrann, förberedd och mån om gruppen!

- Sofia Zackrisson

Tollare Folkhögskola
Mikaela höll en kurs i Hållbart ledarskap som jag deltog i. Mikaela är oerhört pedagogisk, lyhörd och kunnig samt en mycket inspirerande och engagerad föreläsare.

- Siri Maassen

deltagare i ledarskapskurs i Miljöpartiet
Mikaela höll en styrelseutbildning för oss med tema Hållbart engagemang och ledarskap. Workshopen var mycket uppskattad av styrelsen och Mikaela lyckades med kunskap, erfarenhet och tydligt ledarskap leda vår grupp genom svåra samtal som konflikthantering.

Sara Vikström Olsson

Ordförande Fältbiologerna
Med enorm kompetens och värme tog Mikaela oss genom en dag med fokus på långsiktigt styrelsearbete och samverkan mellan styrelse och kansli. Vi fick hjälp att tillsammans lyfta blicken och diskutera vilka utmaningar vi har, vad för organisation vi vill vara och hur vi ska komma dit. Utbildningen och övningarna har gett oss en stadig grund att stå på inför vårt framtida utvecklingsarbete, fantastiskt värdefullt!

Daniella Ås

RBU, Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Telefon

073 – 157 39 18