Våra böcker

Ordning och bereda

Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt har skrivit boken Ordning och bereda som är en handbok för valberedningar som vill arbeta kompetensbaserat.

Digitala årsmöten

Pandemin har tvingat alla att ställa om, inklusive dem som står i startgroparna för att planera och genomföra sina årsmöten, stämmor och kongresser. Den här boken ger dig tips och råd på vägen.