Styrelsepost

Styrelsepost är en del av Koncentria AB. Vi erbjuder utbildningar, coaching och kompetensutveckling för i huvudsak ideella organisationer.

Mötesordförande på årsmöten och föreningsstämmor.
Konsulthjälp.
Utbildning av styrelser, valberedningar och revisorer.

Mötesordförande för era fysiska och digitala årsmöten.

Utbildning av styrelser, valberedningar och revisorer.

Vi ger råd, stöd och konsulthjälp i ert löpande arbete.