Koncentria AB grundades, då vid namnet Bergkvist Molander AB, av Anna Bergkvist och Therèse Molander. Idag ägs och drivs Koncentria av Anna Bergkvist, Martin Svensson och Lotta Wiklund Hedin. Bolaget har sitt säte i Stockholms län och bedriver konsultverksamhet avseende organisationers verksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Namnet Koncentria är sprunget ur de engelska orden ”consent” och ”content”. Namnet summerar vår marknad och ambition: fokus på samförstånd och enighet, som med fördel ska råda inom organisationer, och ett värdefullt innehåll som erbjuder möjlighet till utveckling.

Bolaget bedriver huvudsakligen verksamhet under namnet Styrelsepost.se och Styrelsehjälpen.se.

Bolagsinformation

Koncentria AB

Org.nr. 556879-0470

Koncentria AB

C/O Anna Bergkvist
Spjutgränd 25
137 54 Tungelsta

Anna Bergkvist, VD: 070 – 284 84 12
Martin Holsner, styrelseordförande