Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

VD

Anna är VD i bolaget och konsult och utbildare för både Styrelsepost och Styrelsehjälpen. Hon och har en bred erfarenhet genom sina uppdrag för både ideella organisationer och sin egen bostadsrättsförening som hon var ordförande för i flera år.

Anna grundade bolaget 2012 och jobbar också som HR-generalist på ett fackförbund.

Telefon: 0702 – 84 84 12
E-post:
anna@koncentria.se

Lotta Wiklund Hedin

Lotta Wiklund Hedin

Ledamot

Lotta är konsult och utbildare för Styrelsepost och har en bakgrund i både elevrörelsen, studentrörelsen, politiska organisationer och inom fackförbundsrörelsen som både ledare och ledamot.

E-post: lotta@styrelsepost.se

Martin Holsner

Martin Holsner

Styrelseordförande

Martin är utbildare och konsult främst för Styrelsehjälpen. Som engagerad i många ideella föreningar, sin bostadsrättsförening och offentlig utveckling har Martin skapat sig en bred kompetens om föreningsorganisation samtidigt som han är en driven entreprenör och företagare. Martin jobbar som marknadsutvecklare och är engagerad i en mängd olika projekt inom musik och företagande.

E-post: martin@styrelsehjalpen.se